Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl

Ponadto w przedszkolu zatrudnia się:

 1. pomoc nauczyciela
 2. kierownika gospodarczego
 3. sekretarkę
 4. woźne oddziałowe
 5. kucharkę
 6. pomoce kuchenne
 7. szatniarkę
 8. dozorcę
 9. pracownika do prac ciężkich.

  Szczegółowe zakresy czynności wszystkich pracowników oraz czynności dodatkowe określa Dyrektor Przedszkola. Czynności dodatkowe wynikające z charakteru pracy i potrzeb przedszkola są zgodne z obowiązującymi przepisami.
  Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych pracowników placówki.
Pokaż informacje o artykule