Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Władze i pracownicy => Logopeda

Logopeda w przedszkolu obejmuje swoją działalnością wszystkie dzieci. W szczególności do zadań logopedy należą:

  1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
  4. prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii ,
  5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli
  6. kierowanie dzieci  do odpowiednich instytucji zajmujących się zaburzeniami rozwojowymi dzieci,
  7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pokaż informacje o artykule