Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl
Strona główna => Władze i pracownicy => Władze

 

Dyrektor  mgr Iwona Skorupa 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

  

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 
 

 

 

Pokaż informacje o artykule