Loading ....
Przedszkole nr 250 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 250 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kinowa 10A
04-019 Warszawa
tel/fax: (22) 810 81 88
e-mail: P250@przedszkola.net.pl

Przedszkole Nr 250 ,,Akwarelka" w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.  

Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

Sprawozdanie finansowe placówki za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st.Warszawy

Pokaż informacje o artykule